Folkungabygdens pastorat

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Vi i Borgerligt alternativ

 • anser att Svenska kyrkan är betydelsefull vad gäller kultur, historia och tradi­ tion.
 • värnar om kristen etik och medmänsklighet som slår vakt om människors lika värde.
 • vill förvalta kyrkans egendom på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
 • anser att dop och konfir­ mation är en viktig del av det kyrkliga livet.
 • vill utveckla arbetet bland barn och unga så att de blir en tillgång i församlingen.
 • vill arbeta för att diakoni­ verksamheten utvecklas med hjälp av frivilliga.
 • vill verka för ett rikt guds­ tjänstliv.
 • vill verka för att kör­ och musikverksamheten skall utvecklas och vara en na­ turlig del av gudstjänsten
 • vill medverka till en god arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.
 • anser att kyrkan har en viktig roll vid kriser och katastrofer.
 • vill arbeta för ökad medvetenhet inom natur­, klimat och miljöfrågor.
 • vill utveckla det ekumeniska arbetet.
 • vill värna om Svenska kyrkans arbete i utlandet.

Kontaktuppgifter:

Birgitta Engholm engholm.sethbirgitta@gmail.com 070 – 681 91 64